• Ett brett utbud av metallprodukter
  • Skärning av produkter med bandmaskiner och gasbrännare enligt kundens önskemål
  • Prefabricering med CNC-maskiner efter kundens ritningar
  • Cutting, läggning, skärning
  • Transport till kundens adress

METALON, UAB – partihandel med järnmetaller. Bolagetsverksamhet är inriktadpå de nordiskaoch baltiska marknaderna. På företagetarbetarspecialistermed mångaårs erfarenhet avmarknadsföring,produktion och logistik-detta gör det möjligtatterbjudaför våra kunder utmärkt service och kvalitettill ett rimligt pris. Allaprodukter uppfyllerEU: s normeroch levereras medkvalitetscertifikat.

Tack vare nära samarbete och långsiktiga fasta kontakter med metallfabriker i Europeiska unionen på kan METALON UAB erbjuda ett brett sortiment av metallprodukter.

Våra kunder vet att metallmarknaden – en snabbt föränderlig marknad med ofta fluktuerande priser. Av METALON UAB vald modell för produktbeställning och kundservice ger möjlighet att reagera på den förändrade situationen på marknaden och erbjuda våra kunder de villkor enligt den ekonomiska situationen i världen och i Europa.

Vi ser fram emot ett nära samarbete med företag som bearbetar metall, bygg- och tillverkande företag.

För beställning av varor eller tjänster från METALON UAB:

Fyll i beställningsformuläret i avsnittet PRODUKTER.

Skriv e-mail: info@metalon.lt eller fyll i kontaktformuläret längst ned på webbplatsen metalon.lt.

Ring tel. +370 5 2306572 eller tel.+370 602 25111, kontakta via skype metalon1.

METALON – Metall på vägen!

MetalON